16 ก.ค. 2554

แบบฝึกหัด เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice

                            

จงเปลี่ยนประโยค Active Voice ต่อไปนี้ให้เป็น Passive Voice
แบบฝึกหัด ก
1. I read a book every day.
2. He will write his letter in the evening.
3. Sak has opened the door.
4. They are playing football now.
5. She was cleaning a chair.
6. You had sent a parcel.
7. The horse kicked the naughty boy.
8. I ordered to do this.
9. We speak English every day.
10. Amnat likes coffee and tea.
แบบฝึกหัด ข
1. Sak washes his hands in the bathing place.
2. I am drinking whisky now.
3. Someone likes this picture.
4. She has sent me a letter.
5. People give him a coconut.
6. We like an American song very much.
7. Someone sent me a letter yesterday.
8. The boys play football in the field near their school.
9. They finish their work at five o'clock.
10. Nobody writes a letter to me.

เฉลยแบบฝึกหัด ก
1. A book is read by me every day.
2. His letter will be written by him in the evening.
3. The door has been opened by Sak.
4. Football is being played by them now.
5. A chair was being cleaned by her.
6. A parcel had been seen by you.
7. The naughty boy was kicked by the horse.
8. This was ordered to be done by me.
9. English is spoken by us every day.
10. Coffee and tea are liked by Amnat.
เฉลยแบบฝึกหัด
1. His hands are washed by Sak in the bathing place.
2. Whisky is being drunk by me now.
3. This picture is liked (by someone).
4. I was sent a letter by her.
5. He is given a coconut.
6. American song is liked very much.
7. I was sent a letter yesterday.
8. Football is played by the boys in the field near their school.
9. Their work is finished at five o'clock.
10. A letter isn't written to me.


                                
  ที่มา:   http://www.geocities.com/tumenglish/active_voice.html           
            http://pohbank.blogspot.com/2009/02/active-passive-active-voice-passive.html โดย            pohbank                           

5 ความคิดเห็น:

 1. She has sent me a letter. เป็น present perfect ไม่ใช่หรอคะ ทำไมเฉลยเป็น I was sent a letter by her. ละคะ ต้องเป็น I have been sent a letter by her. หรือเปล่าคะ ? สงสัยค่ะ หรือ เป็น tense ไหนคะ

  ตอบลบ
 2. ข้อ 6ก ต้องเป็น A parcel had been sent by you ไม่ใช่เหรอ ทำไมเปลียนเป็นคำว่า seen เฉยเลย seen เป็นช่องที่ 3 ของ see นี่นา

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ทำไมบางข้อผิดครับ???
  ข้อที่ 6 seen ???

  ตอบลบ